اخبار
01

برگزاری کارگاه EBM

در تاریخ 95/4/1  راس ساعت 10 الی 12 کارگاهی با عنوان EBM  در محل اتاق ریاست دانشکده دندانپزشکی با حضور دکتر فیض الهی (مدرس) و اعضای هیات علمی دانشکده برگزار گردید./

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (447)
کد خبر: 10640
جستجو
Text/HTML


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی