اخبار
07

برگزاری نشست با اعضا هیئت علمی در دانشکده

در تاریخ 95/5/19 جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر سلطانی با اعضای هیات علمی در محل اتاق ریاست دانشکده برگزار گردید./
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (371)
کد خبر: 10988
جستجو
Text/HTML


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی