اخبار
11

برگزاری جلسه ریاست دانشکده با نماینده دانشجویان

                 برگزاری جلسه ریاست دانشکده با نماینده دانشجویان
در تاریخ  95/08/11وز سه شنبه راس ساعت 12 جلسه ای با حضور دکتر سلطانی ریاست محترم دانشکده و نمایندگان دانشجویان به منظور بررسی مسایل و مشکلات دانشجویان در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید./
تعداد امتیازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (279)
کد خبر: 11551
 •                  برگزاری جلسه ریاست دانشکده با نماینده دانشجویان
جستجو
Text/HTML


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی