اخبار
19

زمان بندی تحلیل آزمون

روسای محترم آموزشی دانشکده های بهداشت -پیراپزشکی -دندانپزشکی-پزشکی و پرستاری مامایی

موضوع: زمان بندی تحلیل آزمون

سلام علیکم

  

    احترما در راستای بهبود ارزشیابی دانشجو و ارتقا شیوه آزمون سازی،و با توجه به سیاست ها و تکالیف بسته ارتقا نظام آزمون ها ،مرکز مطالعات و توسعه پزشکی در نظر دارد پس از پایان امتحانات نیمسال اول 95-96 ، سوالات اساتید گروه های آموزشی را در کمیته آزمون متشکل از مدیر محترم و اعضای همان گروه و نماینده مرکز مطالعات مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دهد.لذا ضمن ارسال برنامه زمان بندی تشکیل جلسات مذکور ، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به اطلاع مدیران محترم گروه ها و اعضای محترم هیات علمی رسانده شود.

                                                                       
                                                                                           دکتر مصیب مظفری

                                                                               سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (198)
کد خبر: 12246
جستجو
Text/HTML


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی