اخبار
19

فراخوان فرایند آموزشی

ریاست محترم دانشکده های پزشکی -دندانپزشکی -پرستاری مامایی- بهداشت- پیراپزشکی

 موضوع :فراخوان فرایند آموزشی

سلام علیکم

   

     احتراما به پیوست نام 1172/519/د مورخ 24/9/95 رییس محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت مبنی بر تمدید زمان بارگذاری فرایندهای آموزشی تا تاریخ 15/11/95 ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید فرایند های آموزشی آن دانشکده به همراه مستندات لازم تا حداکثر 5/11/95 به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارسال گردد.

 

 

                                                                                دکتر مصیب مظفری

                                                        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (217)
کد خبر: 12247
جستجو
Text/HTML


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی