طراحی سایت
اخبار
08

فرایند اموزشی

روسای محترم دانشکده ها ی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

موضوع : فرایند اموزشی
 
 سلام علیکم
با عنایت به اینکه بارگذاری فرایندهای اموزشی سال 1396 جهت ارایه در جشنواره اموزشی شهید مطهری سال 1397، در بازه زمانی 15 روزه در بهمن ماه 1396 ، انجام می پذیرد ، لازم به ذکر است به اطلاع اعضای هییت علمی ان دانشکده / مرکز اموزشی درمانی رسانده شود که فرایندهای اموزشی در دست اقدام خود در حیطه های (ارزشیابی اموزشی ، مدیریت و رهبری اموزشی ، یادگیری الکترونیکی ، تدوین و بازنگری برنامه اموزشی ، تولید محصولات اموزشی و روش های یاددهی و یادگیری ) را تا پایان دیماه سال جاری تکمیل نمایند . لازم به ذکر است ان دسته از فرایندهای اموزشی که حداقل دو نیمسال تحصیلی اجرا شده باشند واجد شرایط شرکت در رقابت کشوری شهید مطهری هستند
                                                                                   دکتر مصیب مظفری
                                                                       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (186)
کد خبر: 13778
جستجو
Text/HTML


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی