طراحی سایت
اخبار
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 08 خرداد 1397

  بازنگری برنامه راهبردی و عملیاتی سال 97

امتیاز: Article Rating
صورت جلسه تدوین برنامه راهبردی دانشکده دندانپزشکی سال 1397در این جلسه که رد روز سه شنبه مورخ 1397/3/8 در اتاق اساتید در دانشکده دندانپزشکی با حضور سرپرست محترم دانشکده اقای دکتر کاظمی ،معاون اداری مالی دانشکده اقای دکتر کرم پور ،اقای دکتر سلطانی هیئت علمی دانشکده ،خانم دکتر عبدی معاون اموزشی ،خانم دکتر جلالی معاون پژوهشی ، خانم پوربهمن مسئول اموزش و خانم حیدری مسئول کتابخانه واطلاع رسانی دانشکده برگزار گردید و در این جلسه هر یا از حاضرین نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص برنامه راهبردی و عملیاتی دانشکده بیان داشتند که در پایان یک برنامه منظم و مدون تدوین گردید .
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو
Text/HTML


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی