X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 مهر 1397

  طراحی وب سایت کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

امتیاز: Article Rating
با شروع سال تحصیلی جدید 97-98 دانشکده دندانپزشکی ایلام وب سایت خود را با همکاری کتابخانه مرکزی و واحد it  دانشگاه جهت رفاه حال استفاده کنددگان و کاربران دانشکده راه اندازی نمود که در وب سایت کاربران می تواند از خدمات کتابخانه به صورت انلاین استفاده کنند .
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز