X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 22 مهر 1398
جلسه کمیته منتخب

  جلسه کمیته منتخب

امتیاز: Article Rating

جلسه مدیر

گروه های آموزشی از اعضائ محترم کمیته منتخب دانشکده دندانپزشکی ایلام راس ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 22/07/1398 با حضور جنای اقای دکتر سلطانی رئیس دانشکده دندانپزشکی در محل دفتر این دانشکده برگزار گردید. .

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه کمیته منتخب
ثبت امتیاز