X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 29 مهر 1398
جلسه شورای اموزشی دانشکده

  جلسه شورای اموزشی دانشکده

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 1398/7/29 روز دوشنبه جلسه شورای اموزشی دانشکده با حضور مدیر محترم اموزشی جناب اقای دکتر افرا خسروی .ریاست محترم دانشکده . معاون محترم اموزشی و مدیر گروهای محترم اموزشی دانشکده در محل دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید . 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه شورای اموزشی دانشکده
  • جلسه شورای اموزشی دانشکده
  • جلسه شورای اموزشی دانشکده
ثبت امتیاز