اعضاء هیئت علمی دانشکده کمينه
تصویر نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی رتبه دانشگاهی پست سازمانی پست الکترونیک رزومه فعالیت های علمی  وپژوهشی 
 دکتر علیرضارکابی  دکترای تخصصی  اندودنتیکس (متخصص درمان ریشه دندان)  استادیار  معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده دندانپزشکی  arekabi@gmail.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز سال 80 تا 86
فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 86 تا 89

CV

   دکتر امیررضا هاشمیان
 
 دکترای تخصصی
 
 پریودانتیکس  استادیار
 
 هیئت علمی  amirreza.den@gmail.com  فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 81 تا 87
فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 88 تا 91
   دکتر عباس میرشکاری   دکترای تخصصی
 
 رادیولوژی دهان،فک و صورت   استادیار   هیئت علمی  abbas.miry@yahoo.com

 فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه شهید بهشتی  تهران سال 72 تا 77

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 88 تا 91

   دکتر مریم جعفری   دکترای تخصصی
 

 متخصص

 پاتولوژی شناسی دهان،فک و صورت

 استادیار
 
 هیئت علمی maryamjafari@mui.ac.ir

 فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 77 تا 84

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 89 تا 91

   دکتر فهیمه فیلی
 
 دکترای تخصصی
 
 متخصص ترمیم و زیبایی دندان  استادیار  هیئت علمی
 
 dntdnt2011@yahoo.com  فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 80 تا 86
فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 86 تا 89

 

دکتر بنت الهدی ورکش دکترای تخصصی متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان استاد یار هیئت علمی dr_hoda_v@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران سال 85

فارغ التحصیل دکترای تخصصی دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سال92

cv    

دکتر محمد شرفی دکترای تخصصی متخصص رادیولوژی فک و صورت استاد یار هیئت علمی radiology_sharafi@yahoo.com

فارغ التحصی دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 76

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی تهران سال 88

  دکتر حسین رسولی دکترای تخصصی  اندودنتیکس (متخصص درمان ریشه دندان)
 
 استادیار  هیئت علمی  h.rasouli83@gmail.com فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 85تا 79
فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی  زاهدان سال 91 تا 88

 

  جستجو
لینک های مفید کمينه


تقویم آموزشی سال تحصیلی94/93


 

     

 

قابل توجه دانشجویان جدید الورود

لطفا جهت مشاهده تقویم آموزشی جدید دانشکده لطفا اینجا کلیک نمایید.