اعضاء هیئت علمی دانشکده حداقل
تصویر نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی رتبه دانشگاهی پست سازمانی پست الکترونیک رزومه فعالیت های علمی  وپژوهشی 

 دکتر

محمد علی روزگار

 دکترای تخصصی  پریودانتکیس  استادیار هیئت علمی dds_roozegar@yahoo.com 

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه آزاد تهران سال

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی همدان

   دکتر فهیمه فیلی  دکترای تخصصی
 
 دندانپزشکی ترمیمی  استادیار
 
 هیئت علمی

 dntdnt2011@yahoo.com

 

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 80 تا 86
فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 86 تا 89

 

   دکتر عباس میرشکاری   دکترای تخصصی
 
 رادیولوژی دهان،فک و صورت   استادیار   هیئت علمی  abbas.miry@yahoo.com

 فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه شهید بهشتی  تهران سال 72 تا 77

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 88 تا 91

   دکتر میترا وثوقی  دکترای تخصصی
 

  متخصص دندانپزشکی معالجه ریشه دندان

 استادیار
 
 هیئت علمی mit.vossoghi@gmail.com

 فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر حمید رضا کاظمی دکترای تخصصی جراح فک و صورت استاد یار هئیت علمی h.kazemi79916@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 79

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال92

   دکتر سارا حیدری  دکترای تخصصی
 
رادیولوژی دهان و فک و صورت  استادیار  هیئت علمی
 

sarahaidari202020@gmail.com

 فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 84

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز سال 93

 

دکتر خدیجه ابدال دکترای تخصصی آسیب شناسی دهان،فک و صورت استاد یار هیئت علمی dr.faribaabdal@yahoo.com 

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 1385

فارغ التحصیل دکترای تخصصی  از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال1393

 cv    


دکتر پرستو قهاری
دکترای تخصصی  متخصص اندودانتیکس
استاد یار هیئت علمی ghahariparastoo@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال94

دکتر

محمد رضا سلطانی

دکترای تخصصی دندانپزشکی ترمیمی استادیار هیئت علمی mr-soltani77@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال81

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 93

  دکتر شهین بهمنی دکترای تخصصی متخصص ارتودنسی استادیار هئیت علمی bahmani-sh@medilam.ac.ir

فارغ التحصی دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدسال83

فارغ التحصی دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال93

  دکتر مهین صفری دکترای تخصصی  دندانپزشکی ترمیمی    استادیار  هیئت علمی  mahinsafari13@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی همدان 86

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 92

  دکتر سمیه قمری دکترای تخصصی اندودانتیکس استادیار هیئت somaye-ghamari@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال 89

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال  93

  دکتر زینب عبدی دکترای تخصصی پریودانتیکس استادیار هئیت علمی zeinab-dent@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 89

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز سال 93

 

  دکتر شبنم میرزابیگی دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان استادیار هئیت علمی sh.mirzabeigy@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال88

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 93

  دکتر سپیده امیری دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان استادیار هیئت علمی sepide_ak87@yahoo.com  
  دکتر ساناز جعفری دکترای تخصصی متخصص ارتودانتیکس استادیار هیئت علمی do.snz.gafari@gmail.com

 فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 90

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال94

  دکتر محمد عزیزیان دکترای تخصصی متخصص پروتزهای دندان استادیار هیئت علمی mohamadazizian@yahoo.com  
   دکتر بهرام تهمتن  دکترای تخصصی  متخصص تشخیص بیماری دهان  استادیار  هیئت علمی bahram.tahamtan@yahoo.com  
  دکتر مجید احمد فر دکترای تخصصی متخصص جراحی دهان و فک و صورت استادیار هیئت علمی majid.ahmadfar@gmail.com  
   دکتر حمید مهرزادی
 دکترای تخصصی
 متخصص اندودانتیکس
 استادیار  هیئت علمی
hmehrzadi56@gmail.com

 فارغ التحصیل دکترای تخصصی اندودانتیکس از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 95

   دکتر سمیرا فرنیا
 دکترای تخصصی 
 متخصص پاتولوژی
 استادیار  هیئت علمی
   فارغ التحصیل دکترای تخصصی اندودانتیکس از دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 90
   دکتر مریم دین پرور
 دکترای تخصصی
 متخصص ارتودنسی
 استادیار  هیئت علمی
   
فارغ التحصیل دکترای تخصصی اندودانتیکس از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 95
   دکتر وانیا رسایی
 دکترای تخصصی
 متخصص پروتز
 استادیار  هیئت علمی
   
فارغ التحصیل دکترای تخصصی اندودانتیکس از دانشگاه علوم پزشکی تهران سال95
   دکتر یاسمین فرج زاده
 دکترای تخصصی
 متخصص ارتودنسی
 استادیار  هیئت علمی
   
فارغ التحصیل دکترای تخصصی اندودانتیکس از دانشگاه علوم پزشکی تهران سال95
   دکتر نرگس حیدری
 دکترای تخصصی
 متخصص اندودانتیکس
 استاد یار
 هیئت علمی
   
فارغ التحصیل دکترای تخصصی اندودانتیکس از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 95

 

جستجو
لینک های مفید حداقل


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

درج طرح درس اساتید