طراحی سایت
ریاست دانشکده دندانپزشکی

 


نام و نام خانوادگی : دكتر حمیدرضا کاظمی
مدرک تحصیلی : متخصص دندانپزشکی
رشته تحصيلي : جراحی 
وضعیت استخدامی: عضو هیئت علمی

مرتبه علمی : استادیار
تلفن :
08413351783

آدرس الکترونیک: 

H.kazemi79916@yahoo.com

 

جستجو
Text/HTML


تقویم اموزشی دانشکده دندانپزشکی

نیمسال اول 97-98

 

لینک های آموزشی