طراحی سایت
Text/HTMLاسامی شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
 دکتر حمیدرضا کاظمی
 متخصص جراحی
 رییس شورای پژوهشی
 دکتر محمد علی روزگار
 متخصص پریودانتیکس
 عضو شورای پژوهشی
 دکتر محمد عزیزیان
 متخصص پروتزهای دندانی
 عضوشورای پژوهشی
 دکتر زینب عبدی
 متخصص پریودانتیکس
 دبیر شورای پژوهشی
 دکتر محمدرضا سلطانی
 متخصص ترمیم
 عضو شورای پژوهشی
 دکتر خدیجه ابدال
 متخصص پاتولوژی
 عضو شورای پژوهشی
 دکتر یاسمن جلالی
 متخصص ارتودنسی
 عضو شورای پژوهشی
 خانم ندا مولایی
 کارشناس ارشد فیزیولوژی
 کارشناس پژوهشی
جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی