طراحی سایت
Enter Title

 معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

 خانم دکتر یاسمن فرج زاده جلالی

متخصص ارتودنسی 

عضو هیات علمی دانشکده

 

 کارشناس پژوهشی دانشکده

 خانم ندا مولایی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی 

جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی