طراحی سایت
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر زینب عبدی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: متخصص پریودانتیکس
رتبه دانشگاهی:استادیار و عضو هیات علمی دانشکده
پست سازمانی:معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

ادرس ایمیل:        zeinab-dent@yahoo.com

 

مسئول آموزش

 

نام ونام خانوادگی:نازنین پوربهمن
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی: فیزیولوژی
پست سازمانی:کارشناس  مسئول آموزش و پژوهش دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک:nazanin_porbahman@yahoo.com
تلفن تماس: 3331799

مقالات علمی- پژوهشی
-بررسی اثرات ترمیمی عصاره آویشن (Thymus vulgaris) بر سلول های بتای پانکراس در رت های دیابتی شده نر بالغ نژاد ویستار.مجله علمی پژوهشی-فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران.
-بررسی اثر عصاره آویشن (Thymus vulgaris) بر روی هایپرلیپیدیمیا در رت های دیابتی شده نر بالغ نژاد ویستار.مجله علمی پژوهشی-علوم غذایی و تغذیه واحد علوم وتحقیقات  تهران .
 

 

جستجو
لینک های مفید


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی