طراحی سایت
Enter Title

                 

   تقویم شورای پژوهشی

 

اعضای شورای پژوهشی دانشکده

 

 


      

 

                                    

 

 

 
دکتر محمد رضا سلطانی

 

 

متخصص ترمیم و زیبایی

رئیس دفتر تحقیقات پایه و بالینی  دانشکده

عضو شورای پژوهشی

دکتر فهیمه فیلی

       

متخصص ترمیم و زیبایی

عضو شورای پژوهشی

 دکتر خدیجه ابدال محمودابادی

 متخصص پاتولوژی

عضو شورای پژوهشی

 دکتر سپیده امیری

 متخصص کودکان

عضو شورای پژوهشی 

 دکتر یاسمن جلالی

 متخصص ارتودنتیکس

عضو شورای پژوهشی

 دکنر احسان دارابی

 متخصص پریو دنتولوژی

عضو شورای پزوهشی

دکتر شهین بهمنی

        

  متخصص ارتودانتیکس

عضو شورای پژوهشی

دکتر  سارا حیدری

        

متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت

عضو شورای پژوهشی

دکتر زینب عبدی

           

 

  متخصص پریودانتیکس

عضو شورای پژوهشی

دکتر حمید رضا کاظمی

 

 

 

متخصص جراحی فک و صورت

عضو شورای پژوهشی

دکتر سمیه قمری

 

متخصص اندودانتیکس( ریشه دندان)

عضو شورای پژوهشی

دکتر مهین صفری

 

 

متخصص ترمیم  و زیبایی دندان

عضو شورای پژوهشی

 نازنین پوربهمن

 

 

کارشناس ارشد فیزیولوژی

کارشناس پژوهشی

   


جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی