طراحی سایت
Enter Title

 

                                                                        

مدیر گروه پاتولوژی
 
دکترخدیجه ابدال محمودابادی
متخصص پاتولوژی دهان و فک وصورت 

دکتر سمیرا فرنیا

استادیار طرح

 

جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم اموزشی دانشکده دندانپزشکی

نیمسال اول 97-98

 

لینک های آموزشی