طراحی سایت
اعضای هیات علمی

     دکتر یاسمن فرج زاده جلالی

متخصص ارتودنسی

مدیرگروه بخش ارتودنسی


دکتر شهین بهمنی

متخصص ارتودنسی

 

دکتر ساناز جعفری

متخصص ارتودنسی

دکتر معصومه دارابی

متخصص ارتودانتیکس

 

جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی