طراحی سایت
Enter Title

 

                                                                                    

مدیر گروه جراحی فک و صورت
 
دکتر حمید رضا کاظمی
تخصص: جراحی فک و صورت
استادیار
هیات علمی

 

سرپرست دانشکده دندانپزشکی

 

جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم اموزشی دانشکده دندانپزشکی

نیمسال اول 97-98

 

لینک های آموزشی