طراحی سایت
Enter Title

 

 

مدیر گروه دندانپزشکی کودکان

                           

دکتر شکیبا مت میر

تخصص: دندانپزشکی کودکان
استاد یار طرح هیات علمی

                                                       

                                                                         

جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم اموزشی دانشکده دندانپزشکی

نیمسال اول 97-98

 

لینک های آموزشی