تقویم دانشگاهی حداقل

 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول 95_94  

 

قابل توجه دانشجویان جدید الورود :

ثبت نام دانشجویان جدید الورود از طریق www.medilam.ac.ir به صورت آنلاین از تاریخ 21 لغایت25شهریور 94 می باشد.

تحویل مدارک 29و 28  شهریور 94

 

موضوع
زمان
شروع کلاسها

28 شهريور 94

انتخاب واحد ورودی قدیم

14 تا 20 شهريور94

حذف و اضافه
11و 12مهر94

حذف اضطراری

تا30آذرماه 94

پایان کلاسها

24ديماه 94

امتحانات پایان نیمسال

26دي لغايت8 بهمن 94
ورود نمرات توسط اساتید  26دیماه لغایت 15بهمن 94

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم:94-95

 

موضوع
زمان
شروع کلاسها

18 بهمن 93

انتخاب واحد ورودی جدید
 

 17و 18بهمن 94

انتخاب واحد ورودی قدیم 13 و 14 بهمن 94
حذف و اضافه
1و2 اسفند 94

حذف اضطراری

تا 21 ارديبهشت95

پایان کلاسها

20 خرداد 95

امتحانات پایان نیمسال

22خرداد لغايت10تير95
ورود نمرات توسط اساتید 22خرداد لغایت 15 تیر 95

 

 

برنامه آموزشی  نیسال دوم 94-93دانشجویان ترم 2

برنامه آموزشی  نیسال دوم 94-93دانشجویان ترم 4 

برنامه آموزشی  نیسال دوم 94-93دانشجویان ترم 5 

 

نفرات اول تا سوم دانشکده دندانپزشکی ترم اول  

 

جستجو
لینک های مفید حداقل


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی