دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

جلسه تودیع و معارفه

جلسه تودیع و معارفه


 درتاریخ 1396/10/19 راس ساعت 10/30 با حضور دکتر سلطانی ریاست محترم دانشکده دندانپزشکی - دکتر کرم پور معاون اداری -مالی دانشکده و سایر اعضای هیات علمی جلسه تودیع و معارفه سرکار خانم دکتر زینب عبدی و سرکار خانم دکتر فیلی بعنوان معاون اموزشی دانشکده و هم چنین تودیع و معارفه خانم دکتر جلالی به عنوان مسول تحقیقات پایه و بالینی و خانم دکتر رسایی به عنوان مسول EDO  دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید.
تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (248)
کد خبر: 15209