X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 07 آبان 1397
روز جهانی بدون پوسیدگی

  روز جهانی بدون پوسیدگی

امتیاز: Article Rating
روز یکشنبه 22 مهر ماه مصادف با 14 اکتبر روز جهانی اینده ای بدون پوسیدگی ؛انجمن علمی دانشکده دندانپزشکی . این برنامه در  سطح شهر ایلام در قالب دو ایستگاه کنار بیمارستان امام خمینی و پارک کودک برگزار شد طول مدت برنامه 5 ساعت بود که تعداد 400 بروشور اموزش یتوسط دانشجویان عضو انجمن علمی بین مراجعه کنندگان توزیع گردید.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • روز جهانی بدون پوسیدگی
ثبت امتیاز