X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 مهر 1398
بازدید معاون آموزشی از دانشکده دندانپزشکی

  بازدید معاون آموزشی از دانشکده دندانپزشکی

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 1398/7/14 روز یکشنبه راس ساعت 10 صبح جناب اقای دکتر ولیزاده معاون محترم اموزشی دانشگاه از دانشکده دندانپزشکی  بازدید بعمل آورده و با رئیس دانشکده دندانپزشکی  جناب اقای دکتر سلطانی و جمعی از اساتید و اعضای محترم هیئئت علمی در دانشکده داخل شهر دندانپزشکی دیدار نمودند و در خصوص چگونگی کمی و کیفی اموزش به بحث و تبادل نظر پرداختند

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید معاون آموزشی از دانشکده دندانپزشکی
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز