X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 28 مهر 1398
ارائه خدمات دندانپزشکی در اربعین 98 در مهران

  ارائه خدمات دندانپزشکی در اربعین 98 در مهران

امتیاز: Article Rating

دانشکده دنداپزشکی ایلام در اربعین 98 در مرز بین المللی مهران خدمات دندانپزشکی را از تاریخ 18/7/98 الی 27/8/98 به صورت کاملا رایگاه ارائه نمودند

اشتراک گذاری
تصاویر
  • ارائه خدمات دندانپزشکی در اربعین 98 در مهران
  • ارائه خدمات دندانپزشکی در اربعین 98 در مهران
  • ارائه خدمات دندانپزشکی در اربعین 98 در مهران
  • ارائه خدمات دندانپزشکی در اربعین 98 در مهران
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز