X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 17 دی 1398
جلسه کارگروه ارتقاءآموزشی

  جلسه کارگروه ارتقاءآموزشی

امتیاز: Article Rating

جلسه کارگروه ارتقاء آموزشی راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 17/10/1398 با حضور ریاست محترم دانشکده جناب اقای دکتر سلطانی ،معاونت محترم آموزشی دانشکده سر کار خانم دکتر کاظمی و تعدادی از مدیرگروهای محترم آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی در دفتر مدیریت دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید.
 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه کارگروه ارتقاءآموزشی
  • جلسه کارگروه ارتقاءآموزشی
ثبت امتیاز