X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 22 شهریور 1399
برگزاری ازمون علوم پایه دندانپزشکی

  برگزاری ازمون علوم پایه دندانپزشکی

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 21/6/99 راس ساعت 8 صبح آزمون علوم پایه دانشجویان دندانپزشکی ایلام در سالن ازمون الکترونیک دانشگاه برگزار گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری ازمون علوم پایه دندانپزشکی
  • برگزاری ازمون علوم پایه دندانپزشکی
ثبت امتیاز