X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 09 مهر 1399
جلسه ریاست دانشکده دندانپزشکی با اعضای هیئت علمی دانشکده

  جلسه ریاست دانشکده دندانپزشکی با اعضای هیئت علمی دانشکده

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 7/7/99 روز دوشنبه جلسه ی ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر محمدرضا سلطانی با اعضای محترم هیات علمی دانشکده دندانپزشکی در خصوص بازگشایی دانشگاه و نظم و مقررات دانشجویان و اعضای هیات علمی در سالن کنفرانس پردیس 2 برگزار گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه ریاست دانشکده دندانپزشکی با اعضای هیئت علمی دانشکده
ثبت امتیاز