طراحی سایت
اعضای هیات علمی
 

  اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی ایلام
   
 نام و نام خانوادگی تخصص
ایمیل      
 دکتر حمید رضا کاظمی
 جراحی
H.Kazemi79916@yahoo.com
      CV
 دکتر محمدرضا سلطانی   ترمیم soltani-m-@medilam.ac.ir
        CV
 دکتر محمدعلی روزگار  پریودانتیکس  rouzegar-m@medilam.ac.ir              CV
دکتر محمد عزیزیان
 پروتز mohamadAzizian@yahoo.com
       CV
 دکتر رضا ملکی
 تشخیص Dr.maleki.4656@gmail.com
      CV
 دکتر شهین بهمنی
 ارتودانتیکس
Bahmani-sh@medilam.ac.ir
      CV
 دکتر محسن رستمی
 پریودانتیکس
M rostami2008@gmail.com
      CV
دکتر خدیجه ابدال محمودآبادی  پاتولوژی Dr.faribaabdal@yahoo.com
      CV
دکتر ساناز جعفری
 ارتودانتیکس
dr.snz.jafari@gmail.com
       CV
 دکتر زینب عبدی
 پریودانتیکس
Zeinab-dent@yahoo.com
      CV
دکتر مینا احمدیان
 کودکان mina-ahmadian89@yahoo.com
      CV
دکتر سارا حیدری
 رادیولوژی sarahaidari12345@gmail.com
      CV
 دکتر سمیه قمری
 اندودانتیکس
somayae-ghamari@yahoo.com
      CV
 دکتر مهین صفری
 ترمیم mahinsafari@yahoo.com
       CV
 دکتر وانیا رسایی
 پروتزهای دندانی
vanyarasaie@yahoo.com
      CV
 دکتر یاسمین فرج زاده جلالی
 ارتودانتیکس
yassi.jalali@gmail.com
      CV
دکتر مجید احمدفر
 جراحی majid. ahmad far @gmail.com
      CV
 دکتر مریم دین پرور
 ارتودانتیکس mrm.dinparvar@gmail.com
      CV
 دکتر نرگس حیدری
 اندودانتیکس narges.heidari816@gmail.com
       CV
 دکتر مریم شفیع زاده
کودکان
maryam.sh.dentist@gmail.com
      CV
 دکتر نوشین جانبخش
پریودانتیکس Janbakhshnoushin@gmail.com       cv
 دکتر معصومه احمدی
 اندودنتیکس
        cv
 دکتر شکیبا مت میر
 اطفال         CV
 دکتر مانی آرش راد
 جراحی         CV
 دکتر احمد تیموری
 پروتزهای دندانی
        CV
 دکتر ویدا ارزانی
 رادیولوژی
vidaarzani@yahoo.com
      CV
 دکتر معصومه دارابی
 ارتودانتیکس
        CV
 دکتر فیروزمنش
           CV
 دکتر پریسا کاظمی
 ارتودانتیکس
 parisa-Kazemi69@yahoo.com        CV

 

جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم اموزشی دانشکده دندانپزشکی

نیمسال اول 97-98

 

لینک های آموزشی