طراحی سایت
Enter Title

 

                                                               

   مدیر گروه ترمیم و زیبایی
   
 

 

دکتر محمدرضا سلطانی

 

 

تخصص: ترمیم و زیبایی دندان

 

 

استادیار

هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

 

جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم اموزشی دانشکده دندانپزشکی

نیمسال اول 97-98

 

لینک های آموزشی